przemowa.jpg-me

IN THIS (OUR) COUNTRY. Art from Poland

W TYM (NASZYM) KRAJU. Sztuka z Polski


Dorota Buczkowska, Pawel Ksiazek, Robert Kusmirowski, Marcin Maciejowski, Marzena Nowak, Jan SimonVienna International Apartment, Turku, Finland

25 November - 22 December 2005English:


The exhibition presents works by the artists Dorota Buczkowska (b. 1972), Pawel Ksiazek (b. 1973), Robert Kusmirowski (b.1973), Marcin Maciejowski (b. 1974), Marzena Nowak (b.1977) and Jan Simon (b. 1977). Guest Curator: Goschka Gawlik (Vienna/ Cracow).


"In this (our) country" is the first exhibition in the Vienna International Apartment with a guest curator Goschka Gawlik. She is famous for championing the Polish visual culture and regarded as one of the best connoisseurs on Polish contemporary Art inside and outside her country. during the last decade, Gawlik, perhaps more than anyone else, has contributed to the international career of many contemporary young Polish artists. With the exhibition "In this (our) country", Vienna International Apartment continues to challenge the public through the exploration and subversion of boundaries between the private and public domains.


"In this (our) country" introduces to the Finnish public the surprisingly unknown young contemporary Polish art scene. The exhibition focuses on the works of artists born in the 1970s. They all are established figures in Poland and some of them have been celebrated on the international art scene. The exposure to the contemporary art scene in Vienna, Austria has been particularly important to their careers. It was in Vienna where Robert Kusmirowski, Pawel Ksiazek, Marcin Maciejowski and Marzena Nowak first showed their works internationally and where they first received important international recognition. The Finnish exhibition organisers also became acquainted with the young Polish art in Vienna.


It is perhaps not surprising that Vienna became the place where Polish artists could raise interest and recognition. They were able to offer something new when still referring to the old. The exhibition examines how new life and art forms can arise without the decomposition and rejection of the old ones.


In Poland, the field of the old, the redundant, is preoccupied by the fatherland with its loaded history, the ostentatious catholic religion, the exaggerated consumerism, the dominance of patriarchal structures. Is it, then, possible to be authentic - that is here, "Polish" - without such national characteristics?


In the country where the reincarnated Polish citizen should be "modern-conservative", the artist, too, confronts a situation where he or she needs to negotiate a new social contract to combine the (our) old national myths with today's hybrid modernism.


This also means that although the works by the Polish artists shown in the exhibition are defined as painting, sculpture, drawing, and site-specific installation, it is not really possible to categorise them is such an explicit way.


Although the artists presented draw on their surrounding reality, they don't do it mimetically, but they create their own, often very subjective models, simulations of the realm or a sketch - aesthetic bodies seduced to pleasure, bodies that are thematic through provocative artistic action and personal approach.


The artists come to form an alliance with the media: they don't feel intimidated by the photographers and may neatly enjoy themselves like pop and film stars and other celebrities. They may raise a whirlpool of publicity (for example, Marcin Maciejowski by his in-famous period of silence) or, like in the case of Robert Kusmirowski, they may constantly and surprisingly redefine their imago or discover fictitious histories. Such new kind of interest in artists by the media, that further revises the image of traditional art media in the society, is bound to either brutalise the current aesthetic forms of expression or present them as nostalgic or out-of-date.


Some of the works were specifically produced for the Vienna International Apartment exhibition.Suomi:


Näyttelyssä on esillä töitä taiteilijoilta Dorota Buczkowska (s. 1972), Pawel Ksiazek (s. 1973), Robert Kusmirowski (s.1973), Marcin Maciejowski (s. 1974), Marzena Nowak (s.1977) ja Jan Simon (s. 1977). Vieraileva kuraattori: Goschka Gawlik (Wien/ Krakova).


"Tässä (meidän) maassa" on ensimmäinen vierailevan kuraattorin Goschka Gawlikin toteuttama näyttely Vienna International Apartmentissa. Monia merkittäviä kansainvälisiä näyttelyitä kuratoinut Gawlik on arvostettu puolalaisen kulttuurin tuntija, sekä Puolassa että kansainvälisesti, ja tuntee Puolan nykytaiteen kentän ehkä paremmin kuin kukaan muu. Hänellä on ollut keskeinen rooli puolalaisten nuorten nykytaiteilijoiden saattamisessa kansainväliseen maineeseen. Näyttelyllä "Tässä (meidän) maassa" Vienna International Apartment jatkaa linjaansa haastamalla yleisön pohtimaan rajoja yksityisen ja julkisen tilan ja elämänpiirin välillä.


Näyttely esittelee Suomessa toistaiseksi yllättävän vähän huomiota saanutta puolalaista nuorta nykytaidetta keskittymällä 1970-luvulla syntyneiden taiteilijoiden teoksiin. Kukin esillä olevista taiteilijoista on jo saavuttanut merkittävän aseman Puolassa ja useimmat heistä ovat ehtineet menestyä myös kansainvälisesti. Tässä kan­sain­välistymisessä on Wienin kaupungilla ollut erityinen merkitys. Robert Kusmirowski, Pawel Ksiazek, Marcin Maciejowski ja Marzena Nowak saavuttivat kansainvälisen läpimurtonsa juuri Wienissä. Myös Turun näyttelyn järjestäjät tutustuivat nuoreen puolalaiseen nykytaiteeseen samaisessa taidekaupungissa.


Ei ole yllättävää, että puolalaiset taiteilijat ovat nousseet menestykseen juuri perinteikkäässä Wienissä. Taiteilijat ovat kyenneet luomaan uutta hylkäämättä samalla perinteistä ilmaisutapaa. Näyttely osoittaa, että uusien elämäntapojen ja taiteen muotojen on mahdollista syntyä ilman, että vanha kokonaan tuhotaan ja kielletään.


Puolassa vanhoiksi ja kuin tarpeettomiksi käyneiksi elämänmuodoiksi on katsottu erityisesti nationalismi raskaine historioineen, korskea katolilaisuus, korostunut ku­lu­tus­men­tal­i­teet­ti ja hallitsevat patriarkaaliset rakenteet. Onko sitten enää mahdollista olla aidosti "puolalainen" - tai mikä tahansa muu - ilman perinteiseksi katsottuja kansallisia tuntomerkkejä?


Maassa, jossa uudestisyntyneen Puolan kansalaisen tulisi mieluimmin olla "konservatiivisesti moderni", kohtaavat myös taiteilijat haasteen määrittää paikkaansa uudelleen - uudenlaisen yhteiskun­ta­sopimuk­sen kautta, jossa vanhat kansalliset myytit voivat yhtyä jatkuvasti muutoksessa olevaan moderniin aikaan.


Tämä tarkoittaa samalla sitä, että vaikka taiteilijoiden työt on määritelty maalaukseksi, veistokseksi, piirustukseksi ja installaatioksi, on töitä mahdotonta sijoittaa näin perinteisiin kategorioihin.


Vaikka esillä olevat taiteilijat kuvaavat töissään ympäröivää todellisuutta, eivät he kuitenkaan toista sitä, vaan luovat omia, osittain hyvinkin subjektiivisia malleja. Nämä simuloivat jahahmottelevat uutta todellisuutta - ne ovat kuin nautiskelemaan viekoteltuja esteettisiä ruumiita, jotka on tematisoitu kiihottavien taiteellisten sekatekniikkojen ja henkilökohtaisten näkemysten avulla.


Taiteilijat tekevät liiton myös julkisen sanan kanssa: he eivät enää pelkää kameramiehiä ja usein antautuvat julkisuuden juhlittaviksi kuten pop- ja elokuvatähdet tai mitkä tahansa muut julkkikset. Joskus he nostattavat mediaryöpyn (kuten esimerkiksi Marcin Maciejowski kuuluisalla kommenttilakollaan) tai, kuten Robert Kusmirowski, he yllättäen vaihtavat imagoaan tai keksivät kokonaan oman tarinansa. Tämä kokonaan uudenlainen taiteen esiintyminen mediassa saattaa liikkeelle muutoksen perinteisen taidelehdistön asemassa. Se on myös omiaan tekemään nykyisistä esteettisistä muodoista joko brutaaleja tai esittämään ne nostalgisina tai vanhanaikaisina.


Osa nyt esillä olevista töistä on valmistettu erityisesti Vienna International Apartmentin näyttelyyn.25 November - 22 December 2005

Opening Reception: Thursday 24 November 2005, 6-8 pm

Open: Tue - Fri, 12 noon - 6 pm, or by appointment, Tel: +358 44 3722241


Vienna International Apartment

Eerikinkatu 37

Turku, Finland


Supported by:

Finland Proper Culture Council

Polish Embassy, Helsinki

Ministry of Culture in Poland

IAM - Instytut im. Adama Mickiewicza

Polish Institute in Vienna

Przekrój magazine, Poland

FuocoDesign Madrid

Vienna In­ter­na­tion­al Apartment

& Vienna International Apartment Art Association


c/o Sílvio Salgado

Cra. 7A 87-81

120221 Bogotá, D.C.

Colombia


E-mail: 

via.salgado.silvio(at)gmail.com


Website: 

vienna-international-apartment.net


© Vienna International Apartment. All rights reserved.