cat-IMG_0534.jpg-me

Mum is not at home

Anja Behrendt, Colin Guillemet, Sabine Jelinek , Kalle Turakka Purhonen, Tine ThorupVienna International Apartment, Turku, Finland

14 May - 11 June, 2004


Curated by Sílvio Salgado

Exhibition catalogue available (ISBN 952-99263-2-4)English:


MUM IS NOT AT HOME is an exhibition organised by the VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT at its new location in Turku, Finland. The exhibition features five international artists whose works reflect different positions in contemporary art: Anja Behrendt, sculpture (Germany), Colin Guillemet, installation (France/UK), Kalle Turakka Purhonen, object/installation (Finland), Sabine Jelinek, photography (Austria), and Tine Thorup, inter-active sound installation (Denmark/UK). Part of the exhibition goes beyond the Apartment, as Kalle Turakka Purhonen's installation continues at the Apteekki Pub.


VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT started its activities in Vienna, Austria, in 2001 with the exhibition "Transcriptions" that consisted of paintings and a site-specific installation by the artist and independent curator Sílvio Salgado. Since its opening, VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT has brought together more than twenty artists from different parts of the world. VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT runs two exhibitions a year, in spring and autumn. The venue changes its location as the organizers move to a new country or city. The first exhibition in Turku was held in 2003.


VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT opens an arena for discussion on issues involving contemporary art practice. As an "independent space", it deals with limits and boundaries between private and public spaces. The choice of the venue as such addresses this concept by redefining the private nature of the domestic space, making it public. This reflects the development in contemporary art practice: the move from one-purpose spaces to others allowing multiple activities to take place at the same time. Questions are raised through the art works: how do we negotiate the relationship between the private and the public, and how do we relate to them?


"By concealing something you reveal something, and by revealing something you conceal something." (Sílvio Salgado)


Suomi (Finnish):


ÄITI EI OLE KOTONA (Mum is not at home - Mamma är inte hemma) on toinen taidenäyttely, jonka VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT tarjoaa muutettuaan Turkuun. Näyttelyssä on esillä nykytaiteen eri positioita edustavia töitä viideltä kansainväliseltä nuorelta taiteilijalta: Anja Behrendt, kuvanveisto/objekti (Saksa), Colin Guillemet, installaatio (Ranska/Iso-Britannia), Kalle Turakka Purhonen, esineinstallaatio (Suomi), Sabine Jelinek, valokuva (Itävalta) ja Tine Thorup, interaktiivinen ääni-installaatio (Tanska/Iso-Britannia). Näyttely ulottuu myös näyttelytilan ulkopuolelle: Kalle Turakka Purhosen installaatio on esillä myös ravintola Uudessa Apteekissa (Kaskenkatu 1, Turku).


VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT aloitti toimintansa Wienissä Itävallassa vuonna 2001, jolloin pidettiin ensimmäinen näyttely "Transcriptions". Esillä oli portugalilaisen taiteilijan ja itsenäisen kuraattorin Sílvio Salgadon installaatio ja maalauksia. Avaamisensa jälkeen VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT on saattanut yhteen yli 20 taiteilijaa eri puolilta maailmaa. VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT järjestää vuosittain kaksi näyttelyä, toisen keväällä ja toisen syksyllä. Tila muuttaa järjestäjiensä mukana maasta ja kaupungista toiseen. Ensimmäinen näyttely Turussa pidettiin vuonna 2003.


VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT saattaa yhteen eri kulttuuri- ja kokemustaustan omaavia taiteilijoita ja tarjoaa uuden areenan keskustelulle nykytaiteesta. "Riippumattomana tilana" se kyseenalaistaa rajoja yksityisen ja julkisen välillä. Yksityisasunnon valinta näyttelyjen tilaksi on itsessään kommentti tähän keskusteluun, määrittäessään uudelleen kodin yksityisyyttä, tehdessään yksityisestä julkista. Tämän voidaan yleisemmin nähdä peilaavan aikalaisen taiteen kontekstin muutosta: siirtymistä yhtä tiettyä tarkoitusta varten rakennetuista tiloista areenoille, joilla on useita samanaikaisia funktioita. Töiden kautta nousee esille kysymyksiä: Miten ymmärrämme yksityisen ja julkisen? Mikä on suhteemme yksityiseen ja julkiseen?


"By concealing something you reveal something, and by revealing something you conceal something." (Sílvio Salgado)


Svenska (Swedish):


MAMMA ÄR INTE HEMMA (Mum is not at home) är en utställning, organiserad av VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT, som nu har flyttat till Åbo, Finland. Här visar fem unga konstnärer sina verk: Anja Behrendt, skulptur (Tyskland), Colin Guillemet, installation (Frankrike/Storbritannien), Kalle Turakka Purhonen, objekt/installation (Finland), Sabine Jelinek, fotograf (Österrrike), och Tine Thorup, ljudinstallation (Danmark/Storbritannien). Kalle Turakka Purhonens installation fortsätter i restaurang Nya Apoteket (Kaskisgatan 1, Åbo).


VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT startade i Wien, Österrike hösten 2001, med utställningen "Transcription" som bestod av målningar och en platsspecifik installation av den portugisiske konstnären och fristående curatorn Sílvio Salgado. VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT visar två utställningar per år, en på våren och en på hösten. Forumet byter adress när organisatörerna flyttar till en ny stad. Sedan öppnandet har VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT visat verk av mer än 20 konstnärer från olika delar av världen.


VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT öppnar en arena för diskussioner om ämnen som rör samtidskonsten. Som ett fristående rum för samtidskonst pekar den på begränsningar och gränsdragningar som rör samspelet mellan det privata och det offentliga rummet. Valet av forum som sådant tar upp konceptet genom att omdefiniera hemmets privata sfär till en offentlig plats. Detta reflekterar utvecklingen inom den nutida konsten: rörelsen bort från rigida utrymmen mot andra mer flexibla som tillåter ett flertal aktiviteter samtidigt. Frågor förs fram genom konstverken: hur når vi de överenskommelser som gäller för relationerna mellan det privata och det offentliga, och hur relaterar vi till dem?


"By concealing something you reveal something, and by revealing something you conceal something." (Sílvio Salgado)VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT

Eerikinkatu 37

20100 Turku, Finland


Installation by Kalle Turakka Purhonen at the Apteekki Pub (Kaskenkatu 1, Turku)


Supported by:

Taiteen keskustoimikunta - Arts Council of Finland

British Council

Austrian Embassy, Helsinki

FuocoDesign/Madrid

Vienna In­ter­na­tion­al Apartment

& Vienna International Apartment Art Association


c/o Sílvio Salgado

Cra. 7A 87-81

120221 Bogotá, D.C.

Colombia


E-mail: 

via.salgado.silvio(at)gmail.com


Website: 

vienna-international-apartment.net


© Vienna International Apartment. All rights reserved.