Satu Jaatinen:

IN & OUT


Vienna International Apartment is not permanently located in one city, address or apartment, but it is a mobile concept. It opens its door twice a year, in autumn and spring.


Sílvio Salgado has lived and worked in various cities and in many countries. This mobility and lack of permanence has become part of his work. Mobility is a contemporary value: state borders and national currencies vanish in the name of mobility. In his site-specific installations, Sílvio has used EUR pallets that were only built to facilitate this mobility. He has altered the function of the pallets by using them to erect partition walls which enforce the limits and boundaries within the space, pointing out different ways to privacy. What is especially fascinating about these walls are the gaps. Not everything is concealed; the viewers are tempted to look through the gaps to see what has been kept from their immediate sight.


Our home is where we feel secure. We can feel secure either in the middle of a public space surrounded by as many people as possible, or when protected by our own privacy far away from everybody else. Some want to go out to be seen, others come in and hide.


The borderline between the private and the public is constantly being stretched by the contemporary society. On television, we look into homes of celebrities and listen to samples sang by youngsters hungry for fame. Other people’s exposures sell, but we may not be equally ready to have our own privacy reduced.

Sílvio has made the viewer over and over again to confront with this border between the private and the public. He has brought the public sphere in the middle of the private and let the visitor either to view gently or peep grossly. Exhibition viewers are invited to step in and out, make a small journey into the sphere of privacy - remaining, however, at the same time safely within the public sphere.


Satu Jaatinen, M.A, is a research fellow at the University of Turku, Department of Ethnology.


Sisään ja ulos


Vienna International Apartment ei sijaitse pysyvästi yhdessä kaupungissa, osoitteessa tai huoneistossa vaan on liikkuva käsite. Se avaa ovensa kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä.


Sílvio Salgado on asunut ja työskennellyt useassa kaupungissa ja useassa maassa. Tuo liikkuvuus ja pysyvyyden puuttuminen on siirtynyt osaksi hänen työtään. Liikkuminen on nykyajan arvoja. Valtioiden rajat ja valuutat katoavat liikkumisen nimissä. Silvio on installaatiossaan käyttänyt siirtolavoja jotka on rakennettu vain ja ainoastaan tätä liikkumista helpottamaan. Hän on muuttanut esineen funktiota rakentamalla sen avulla rajoja ja aitoja yksityisyyden erilaisia linjoja osoittamaan. Kiehtovaa näissä aidoissa on niiden harvuus. Ne eivät peitä kaikkea, vaan houkuttelevat kurkistelemaan aidan taakse, näkemään mitä katsojalta yritetään kätkeä.


Kotimme on siellä missä tunnemme olomme turvalliseksi. Turvallisuutta voi kokea joko julkisen tilan keskellä mahdollisimman monen ihmisen ympäröimänä tai sitten yksityisyyden suojaamana kaukana kaikista. Toiset haluavat mennä ulos ja näyttäytyä, toiset tulla sisään ja kätkeytyä.


Nykyaika venyttää yksityisen ja julkisen rajaa jatkuvasti. Katselemme televisiomme kautta kuuluisuuksien koteja ja kuuntelemme julkisuutta janoavien nuorten laulunäytteitä. Vaikka muiden paljastukset myyvätkin, emme välttämättä ole valmiita supistamaan omaa yksityisyyttämme.


Tätä yksityisen ja julkisen rajaa Silvio on pannut katsojansa pohtimaan monia kertoja. Hän on tuonut julkisen tilan keskelle yksityistä ja antanut kävijöiden joko katsella vienosti tai tirkistellä törkeästi. Näyttelyvieraat kutsutaan astumaan sisään ja ulos, tekemään pieni retki keskelle yksityisyyttä pysyen kuitenkin samalla turvallisesti keskellä julkista aluettaan.


FM Satu Jaatinen toimii tutkijana Turun yliopiston kansatieteen laitoksella.

Vienna In­ter­na­tion­al Apartment

& Vienna International Apartment Art Association


c/o Sílvio Salgado

Graefestr. 80

10967 Berlin

Germany


E-mail: via.salgado.silvio(at)gmail.com

Tel. +358 (0)44 33 44 297

Website: vienna-international-apartment.net


© Vienna International Apartment. All rights reserved.