IM003957-me.jpg

IN & OUT

Sílvio SalgadoVienna International Apartment, Turku, Finland

20 November - 12 December 2003English:


IN&OUT is an exhibition organized by the VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT, at its new location on Eerikinkatu 37 B 22, Turku. The exhibition features a site-specific installation by the artist Sílvio Salgado. 


Since 2001, the Mozambican born Portuguese artist and independent curator Sílvio Salgado has been organizing art exhibitions in his own apartment. VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT started its activities in Vienna, Austria in the Autumn 2001, with the exhibition "Transcriptions", consisting of paintings and a site-specific installation by the artist. VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT is proposed to run two exhibitions a year, in spring and autumn. The venue changes its location every time the organizers move to a new city. Since its opening, VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT has brought together more than twenty artists from different parts of the world.


VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT opens an arena for discussion on issues involving contemporary art practice. As an "independent space", it deals with limits and boundaries between private and public spaces. The choice of the venue as such addresses this concept by redefining the private nature of the domestic space, making it public. This reflects the development in contemporary art practice: the move from one-purpose spaces to others allowing multiple activities to take place at the same time. Questions are raised through the art works: how do we negotiate the relationship between the private and the public, and how do we relate to them?


Since 1998, the Portuguese artist Sílvio Salgado has employed wooden EURO pallets as the primary material in his site-specific installations. For the exhibition titled IN & OUT, the artist fashioned a zigzagged structure out of wooden pallets that runs across the living room into the artist’s studio, leaving parts of the apartment accessible and others inaccessible to the visitor. As the work questions one’s position within the public and private domains, it also brings the everyday life into a closer scrutiny.


"By concealing something you reveal something, and by revealing something you conceal something." (Silvio Salgado)


Suomi (Finnish):


IN&OUT on ensimmäinen taidenäyttely, joka järjestetään VIENNA INTERNATIONAL APARTMENTissa sen muutettua uuteen osoitteeseensa Suomeen ja Turkuun. Näyttelyssä on esillä portugalilaisen taiteilijan Silvio Salgadon tilaan rakentama installaatio. 


Vuodesta 2001 alkaen mosabik­i­lais­syn­tyi­nen taiteilija ja itsenäinen kuraattori Silvio Salgado on jäjestänyt taidenäyttelyitä asunnossaan. VIENNA INTERNATIONAL APARTMENTin toiminta alkoi Wienissä Itävallassa syksyllä 2001 näyttelyllä“Transcriptions”, jossa esillä oli taiteilijan maalauksia sekä installaatio. VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT on tästä lähtien toiminut foorumina kahdelle näyttelylle vuodessa, keväisin ja syksyisin. Tarkoituksena on, että VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT muuttaa paikkaa sen mukaan kun järjestäjät muuttavat maasta tai kaupungista toiseen. Perustamisen jälkeen näyttelyt ovat tuoneet esille jo yli kaksikymmentä taiteilijaa eri puolilta maailmaa.


VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT saattaa yhteen eri kulttuuri- ja kokemustaustan omaavia taiteilijoita ja tarjoaa uuden areenan keskustelulle nykytaiteesta. "Riippumattomana tilana" se kyseenalaistaa rajoja yksityisen ja julkisen välillä. Yksityisasunnon valinta näyttelyjen tilaksi on itsessään kommentti tähän keskusteluun, määrittäessään uudelleen kodin yksityisyyttä, tehdessään yksityisestä julkista. Tämän voidaan yleisemmin nähdä peilaavan aikalaisen taiteen kontekstin muutosta: siirtymistä yhtä tiettyä tarkoitusta varten rakennetuista tiloista areenoille, joilla on useita samanaikaisia funktioita. Töiden kautta nousee esille kysymyksiä: Miten ymmärrämme yksityisen ja julkisen? Mikä on suhteemme yksityiseen ja julkiseen?


Vuodesta 1998 lähtien puiset EURO-nostolavat ovat olleet keskeinen materiaali Silvio Salgadon installaatioissa. Näyttelyyn IN&OUT hän on luonut puisista lavoista siksakin muotoisen veistosmaisen rakenteen. Rakennelma leikkaa läpi asunnon, olohuoneesta taiteilijan ateljeehen, jättäen osan asunnosta vierailijan ulottuville, osan taas ulottumattomiin. Työ kyseenalaistaa yksityisen ja julkisen tilan eroa, yksityisyyden ja julkisuuden suhdetta jokapäiväisessä elämässä.


"By concealing something you reveal something, and by revealing something you conceal something."
“Kun jokin suljetaan, jokin toinen paljastuu - ja kun jokin paljastetaan, jokin toinen sulkeutuu.” (Silvio Salgado)


Svenska (Swedish):


IN & OUT är en utställning organiserad av VIENNA INTERNATIONAL APPARTMENT, som nu har flyttat till en ny adress: Eriksgatan 37 B 22 i Åbo, Finland. Här visar Sílvio Silgado ett platsspecifikt verk. 


Sedan 2001 har den i Moçambique födde portugisiske konstnären och fristående curatorn Sílvio Salgado organiserat utställningar i sin egen lägenhet. VIENNA INTERNATIONAL APPARTMENT startade i Wien, Österrike hösten 2001, med utställningen "Transcription" som bestod av målningar och en platsspecifik installation av konstnären. VIENNA INTERNATIONAL APPARTMENT visar två utställningar per år, en på våren och en på hösten. Forumet byter adress när organisatörerna flyttar till en ny stad. Sedan öppnandet har VIENNA INTERNATIONAL APPARTMENT visat mer än 20 konstnärer från olika delar av världen.


VIENNA INTERNATIONAL APPARTMENT öppnar en arena för diskussioner om ämnen som rör samtidskonsten. Som ett fristående rum för samtidskonst pekar den på begränsningar och gränsdragningar som rör samspelet mellan det privata och det offentliga rummet. Valet av forum som sådant tar upp konceptet genom att omdefiniera hemmets privata sfär till en offentlig plats. Detta reflekterar utvecklingen inom den nutida konsten: rörelsen bort från rigida utrymmen mot andra mer flexibla som tillåter ett flertal aktiviteter samtidigt. Frågor förs fram genom konstverken: hur når vi de överenskommelser som gäller för relationerna mellan det privata och det offentliga, och hur relaterar vi till dem?


Sedan 1998 har den portugisiske konstnären Sìlvigo Salgado som primärt material använt sig av EURO-lastpallar i trä till sina platsspecifika installationer. Till installationen IN & OUT har konstnären skapat ett zick-zack mönster av lastpallar som går tvärs igenom vardagsrummet och in i konstnärens ateljé, vissa delar av lägenheten blir tillgängliga för betraktaren och andra inte. Eftersom verket ifrågasätter din position i de privata och offentliga domänerna, blir också vardagslivet skärskådat.


"By concealing something you reveal something, and by revealing something you conceal something."
"Genom att dölja något så framhävs något annat, och framhävs något döljs något annat" (Sílvio Salgado)See also:

Text for the Exhibition IN & OUT by Satu Jaatinen (English / Finnish)Curated by Sílvio Salgado

Exhibition catalogue available


VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT

Eerikinkatu 37

20100 Turku, Finland


Supported by:

Fuoco/Design Madrid

LVI-Pepe Oy

Stockmann Oyj

Bauhaus Finland

Vienna In­ter­na­tion­al Apartment

& Vienna International Apartment Art Association


c/o Sílvio Salgado

Graefestr. 80

10967 Berlin

Germany


E-mail: via.salgado.silvio(at)gmail.com

Tel. +358 (0)44 33 44 297

Website: vienna-international-apartment.net


© Vienna International Apartment. All rights reserved.